ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن sgtmhd.co@gmail.com (051)32256265,32211192 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد - نبش چهارراه شهدا - جنب بانک صادرات مراجعه نمایید.