آژانس سفريار گوهر توس به مديرعاملي جناب آقاي علي ايجادي با 6 سال سابقه با نام شرکت سفريار غريب توس و 3 سال با نام تجاري سفريار گوهر توس با هدف ارائه خدمات نوين در صنعت گردشگري سيستم فروش پروازهاي آنلاين ، رزرو قطار و هتل در اقصي نقاط ايران را راه اندازي نمود.لطفادر صورت بروز هرگونه مشکل با شماره تلفن هاي اعلام شده در انتهاي صفحه تماس حاصل نماييد.